Στέγαστρο προπονητών

Description

Στέγαστρο  1 μέτρου για τους προπονητές με κυρτή οροφή, 2 κόκκινα καθίσματα, φυσικό φινίρισμα αλουμινίου, διατομής 30×30 μμ, αφαιρούμενη, 1 μέτρου και 6 μμ πάχους