Στέγαστρο προπονητών-αναπληρωματικών

Περιγραφή

Στέγαστρο 1 μέτρου για τους προπονητές και τους αναπληρωματικούς με κυρτή οροφή, 2 κόκκινα καθίσματα, φυσικό φινίρισμα αλουμινίου, διατομής 30×30 μμ, αφαιρούμενη, 1 μέτρου και 6 μμ πάχους