ΕΟ104

Περιγραφή

Χώρος οργάνου: 2,8 x 1,5 m

Χώρος ασφαλείας: 5,8 x 4,5 m

Αριθμός χρηστών: 1-2 άτομα

Ηλικία χρήστη: 5+

Μέγιστο ύψος οργάνου: 1,5 m

Βάρος: 78 kg

Όγκος: 1,5 m3