ΕΟ103

Περιγραφή

Χώρος οργάνου: 1,3 x 1,7 m

Χώρος ασφαλείας: 4,3 x 4,7 m

Αριθμός χρηστών: 2-4 άτομα

Ηλικία χρήστη: 5+

Μέγιστο ύψος οργάνου: 1,0 m

Βάρος: 74 kg

Όγκος: 1,2 m3