ΕΟ102

Περιγραφή

Χώρος οργάνου: 0,7 x 2,6 m

Χώρος ασφαλείας: 3,7 x 5,6 m

Αριθμός χρηστών: 4-6 άτομα

Ηλικία χρήστη: 5+

Μέγιστο ύψος οργάνου: 1,8 m

Βάρος: 102 kg

Όγκος: 3,2 m3