ΕΟ101

Περιγραφή

Χώρος οργάνου: 3,8 x 3,8 m

Χώρος ασφαλείας: 6,8 x 6,8 m

Αριθμός χρηστών: 4-6 άτομα

Ηλικία χρήστη: 5+

Μέγιστο ύψος οργάνου: 2,7 m

Βάρος: 185 kg

Όγκος: 4,8 m3