Επίστρωση ελαστικοσυνθετικού τάπητα σε γήπεδο στην Ξάνθη

Επίστρωση ελαστικοσυνθετικού τάπητα σε γήπεδο στην Ξάνθη.