Επίστρωση ελαστικοσυνθετικού τάπητα σε γήπεδο μπάσκετ στην Μυτιλήνη

Επίστρωση ελαστικοσυνθετικού τάπητα σε γήπεδο μπάσκετ στην Μυτιλήνη.