Επίστρωση ελαστικοσυνθετικού τάπητα σε γήπεδα τένις στην Νίκαια Λάρισας

Επίστρωση ελαστικοσυνθετικού τάπητα σε γήπεδα τένις στην Νίκαια Λάρισας.