Επίστρωση ελαστικοσυνθετικού τάπητα σε γήπεδο στην Μυτιλήνη

Επίστρωση ελαστικοσυνθετικού τάπητα σε γήπεδο στην Μυτιλήνη.